Apie projektą

 

Svetainė sukurta įgyvendinat Lietuvos ir Latvijos bendradarbiavimo per sieną 2007–2013 m. programos projektą LLIV-253 „Tarpvalstybinio verslui palankių bibliotekų tinklo kūrimas“ („Establishment of business support library cross-border network/BUSINESS LIBRARY).


Projekto partneriai: Bauskės (Latvija), Rundalės (Latvija), Biržų, Pasvalio ir Pakruojo savivaldybės bei Bauskės verslininkų klubas „Bauska 97“.


Projekto tikslas - parengti techninį projektą naujo Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos pastato statybai, įkurti bibliotekoje informacinį pagalbos verslui centrą, atnaujinti bibliotekos knygų fondą, baldus ir kompiuterinę įrangą.


Projekto trukmė: 2012 m. gegužė – 2014 m. kovas. Bendra projektui skirta paramos suma – 829 394,46 EUR. Biržų rajonui skiriama paramos suma – 147 173,34 EUR.


Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

Biržų rajono savivaldybės informacija

PRENUMERUOKITE NAUJIENAS